Nyomtatás
Megjelent: 2007. December 20. Csütörtök

Bemutatkozunk...

Egyesületünk névadója a sóstóhegyi városrészünk nevezetességének számító Igrice mocsár, mely évek óta természetvédelmi oltalom alatt áll. Védett madara a bakcsó madár, melyet egyesületünk logójában szimbolizálunk.

Valljuk, hogy rohanó világunkban természeti értékeink mellett közösségi értékeinket is ugyanúgy kell megőriznünk, mint az oltalom alatt álló Igrice mocsárban honos bakcsó madarunkat.

A Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület (rövidített nevén Igrice Egyesület) 2007. év végén tizenegy magánszemély kezdeményezésére alakult.  Alapító tagjaink összefogásának közös indíttatása a Sóstó-Sóstóhegyi városrészünk iránt tanúsított  lokálpatrióta   elkötelezettség volt. A lokálpatrióta gondolkodásmód egyesületünk megalakulásától kezdve kíséri mindennapjainkat, és iránytűként  határozza meg cselekedeteink irányát.

Fő célkitűzésünk, hogy önkormányzati elven működő civil szervezetként városrészünk társadalmi- és kulturális közéletében a közjót szolgáló civil kezdeményezéseket-, és azokat megvalósító közhasznú programokat támogassuk. Megyei jogú városunk önkormányzatával együttműködve segítjük elő városrészünk fejlődését.

Hagyományteremtő szándékkal fiatalok bevonását eredményező rendezvényeket hívunk életre, és  megvalósításukban tevékenyen működünk közre. Karitatív cselekedetek felkarolásával erősítjük városrészünkben élő emberek összetartozását.

Kultúrális-, helytörténeti-, természeti- és egyéb értékeink nyilvánosság elé tárásával  segítjük elő városrészünk saját arculatának bemutatását.  

Támogatjuk a civil együttműködésen alapuló kapcsolatok bővítését. Közös programokat szervezünk helyi-, más településbeli-, valamint országhatárainkon túli olyan civil szervezetekkel is, melyek hasonló célok érdekében végzik munkájukat. Nyitottak vagyunk cserekapcsolatok létrehozására, valamint közös programok (rendezvények) megvalósítására.

Rendezvényeinken az igényesség alapelvének figyelembevételével biztosítunk lehetőséget kisközösségek nagyobb nyilvánosság előtti bemutatkozására.

Az Igrice Egyesület cselekedeteit vezérlő szándékok néhány szóban történő összefoglalása nem egyszerű feladat.  Ars poétikánkat legtömörebben talán az alábbi gondolati idézet fejezi ki legjobban:

„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az,
ha nem teszünk semmit,
mert azt hisszük,
hogy csak keveset tehetünk
."
  (Sydney Smith)

Monday the 17th. Copyright © 2007-2023 Igrice Egyesület. Minden jog fenntartva!